ECHR building
Адвокат в Интерпол

Адвокат Єгор Бойченко avocat.boychenko@gmail.com представляє інтереси своїх клієнтів перед Міжнародною організацією ІНТЕРПОЛ – INTERPOL в м. Ліон, Франция.

Адвокат Єгор Бойченко має має успішний досвід зі зняття з міжнародного розшуку з анулюванням Червоної картки (RED NOTICE) та (DIFFUSION)
ІНТЕРПОЛ

Основним завданням Міжнародної організації кримінальної поліції (ІНТЕРПОЛ – INTERPOL) є облік міжнародної кримінальної інформації, об'єднання зусиль національних правоохоронних органів держав-учасниць у галузі боротьби зі злочинністю, а також координація міжнародного розшуку. Штаб-квартира ІНТЕРПОЛ розташована у м. Ліон, Франція.

У кожній із країн, що входять до ІНТЕРПОЛ, у структурі національних правоохоронних органів створено Національні центральні бюро (НЦБ), які є органами взаємодії з НЦБ ІНТЕРПОЛ інших країн, а також з Генеральним Секретаріатом ІНТЕРПОЛ.

На підставі запитів та документів слідчих органів НЦБ надсилають на адресу ІНТЕРПОЛ запити про розміщення в базі даних ІНТЕРПРОЛ (INTERPOL Criminal Information System) інформації про міжнародний розшук щодо конкретної особи, після чого ця особа починає значитися в базі даних ІНТЕРПОЛ з присвоєнням та публікацією певного повідомлення міжнародного розшуку. Генеральний Секретаріат ІНТЕРПОЛ може також розміщувати інформацію про розшук особи у своїй базі з власної ініціативи.

Слід зазначити, що хоча органи ІНТЕРПОЛ мають повноваження щодо перевірки інформації, наданої НЦБ, перед внесенням інформації до бази даних, презюмується, що інформація, надана НЦБ, є точною, достатньою та релевантною для розміщення у базі даних ІНТЕРПОЛ. Виходячи з цього, деякі НЦБ використовують ІНТЕРПОЛ для переслідування осіб з іншою прихованою метою, ніж передбачено цією організацією, наприклад, для тиску на осіб шляхом кримінального переслідування та міжнародного розшуку з політичних чи релігійних мотивів.

Повідомлення ІНТЕРПОЛ

ІНТЕРПОЛ використовує дев'ять типів повідомлень/циркулярів, семи з яких надано певні кольори:

 • Червоне повідомлення (red notice) - для розшуку та арешту особи з метою екстрадиції
 • Блакитне повідомлення (blue notice) - для встановлення місцезнаходження особи або отримання інформації про особу, яка становить інтерес у кримінальному розслідуванні (підозрюваний, обвинувачений, жертва, свідок)
 • Зелене повідомлення (green notice) - для попередження про кримінальну діяльність особи, якщо особа становить загрозу суспільству
 • Жовте повідомлення (yellow notice) - для встановлення місцезнаходження зниклої особи або встановлення особистості
 • Чорне повідомлення (black notice) - для отримання інформації про мертві тіла
 • Фіолетове повідомлення (purple notice) - для попередження про процес, об'єкти, засоби або методи приховування, які використовуються злочинцями, або отримання інформації про злочини
 • Помаранчеве повідомлення (orange notice) - для попередження про подію, особу, об'єкт або процес, які становлять загрозу суспільству і можуть завдати шкоди майну або особі
 • Спеціальна карта ІНТЕРПОЛ-Ради Безпеки ООН (Interpol – United Nations Security Council special notice) - для інформування членів ІНТЕРПОЛ, що фізична чи юридична особа перебуває під санкціями Ради Безпеки ООН
 • Повідомлення про вкрадений предмет мистецтва (stolen work of art notice)

Крім повідомлень, НЦБ країн часто використовують діффюжн (diffusion) в тих же цілях, що і повідомлення. Основна відмінність діффюжн від повідомлення – те, що такий запит на міжнародне співробітництво надсилається державам на вибір НЦБ держави-заявника, тобто лише держави, зазначені державою-заявником, бачать запит про розшук особи у своїх базах. Крім того, на практиці до діффюжн ІНТЕРПОЛ застосовує менш суворі вимоги для внесення до своєї бази даних, ніж при публікації повідомлень.

Наслідки публікації повідомлення або діффюжн

Якщо стосовно особи опубліковано повідомлення (а саме, червоне повідомлення) або діффюжн з метою арешту особи, то особа може бути заарештована при перетині кордону, при отриманні/продовженні документів в офіційних органах або за інших обставин, коли інформація про місцезнаходження розшукуваної особи встановлена. З цього моменту запускається процедура екстрадиції особи до запитуваної держави.

Оскарження міжнародного розшуку в ІНТЕРПОЛ

До структури органів ІНТЕРПОЛ, крім Генерального Секретаріату, Генеральної Асамблеї та Виконавчого Комітету, входить також Комісія з контролю за файлами ІНТЕРПОЛ (Комісія), яка є спеціальним органом у структурі ІНТЕРПОЛ і у своїй роботі керується новим Статутом, який набув чинності 11 березня 2017 року. Саме на Комісію покладаються повноваження щодо перевірки того, що інформацію щодо розшукуваної особи внесено та опрацьовано в базі даних ІНТЕРПОЛ відповідно до вимог організації.

Комісія з контролю за файлами ІНТЕРПОЛ, а саме її Палата з клопотань (Requests Chamber) займається розглядом клопотань на отримання доступу до даних, виправлення або видалення даних щодо осіб, які перебувають у міжнародному розшуку та щодо яких були видані та опрацьовуються повідомлення, у тому числі червоне повідомлення, чи діффюжн в інформаційній базі ІНТЕРПОЛ.

Комісія засідає, в основному, чотири рази на рік, на яких приймає рішення про виправлення або видалення даних із бази ІНТЕРПОЛ. Комісія може також приймати рішення між сесіями, це стосується переважно рішень щодо надання доступу до даних.

Термін ухвалення рішення Комісією:

- доступ до даних, тобто отримання інформації про те, чи знаходиться особа в базі ІНТЕРПОЛ та на якій підставі, – офіційно 4 місяці (на практиці, строки коротші) з моменту рішення Комісії про прийнятність клопотання,

- про виправлення або видалення даних - 9 місяців (на практиці, близько року) з моменту рішення Комісії про прийнятність клопотання.

Клопотання до Комісії подається однією з робочих мов ІНТЕРПОЛ (англійською, французькою, іспанською або арабською). До форми та змісту клопотання пред'являються спеціальні вимоги прийнятності, не дотримання яких призводить до відхилення клопотання Комісією з формальних підстав. Комісія приймає рішення щодо прийнятності клопотання протягом одного місяця з дати його отримання.

У разі рішення Комісії про відмову про виправлення або видалення даних щодо заявника існує механізм перегляду рішення Комісії за наявності підстав та дотримання спеціальних вимог.

Під час розгляду клопотання про виправлення або видалення даних Комісією існує можливість накладення тимчасових заходів щодо блокування повідомлення або діффюжн щодо заявника до винесення остаточного рішення Комісією. У разі задоволення такого клопотання інформацію про заявника не видно у базі даних ІНТЕРПОЛ на період дії тимчасових заходів.

Превентивне клопотання (preventive request)

Навіть якщо заявник не знаходиться в базі ІНТЕРПОЛ, але має побоювання, що органи влади ведуть або можуть почати кримінальне переслідування проти нього з використанням міжнародного розшуку через систему ІНТЕРПОЛ, то в таких випадках є можливість подати до Комісії превентивне клопотання. Превентивне клопотання подається з метою того, щоб при надходженні запиту з НЦБ країни на внесення інформації про заявника до бази даних ІНТЕРПОЛ, Комісія не презюмувала надійність фактів, викладених в запиті, а перевірила їх з урахуванням превентивного клопотання заявника.

Слід зазначити, що Комісія бере до уваги факти та аргументи превентивних клопотань та враховує їх при отриманні запитів від НЦБ, Комісія може надіслати запит для надання коментарів заявником на такий запит НЦБ перед прийняттям рішення про задоволення чи відмову у задоволенні запиту НЦБ.

Компетенція адвоката Єгора Бойченка

Дуже важливо звернутися за допомогою до кваліфікованого адвоката, який має відповідний досвід, перед зверненням до Комісії з контролю за файлами ІНТЕРПОЛ та поданням відповідного клопотання.

Адвокатська компанія Єгора Бойченко має успішний досвід зі зняття з міжнародного розшуку з анулюванням повідомлення міжнародного розшуку, включаючи червону картку, та діффюжн та надає такі види послуг зі звернення до міжнародної організації ІНТЕРПОЛ (Комісію з контролю за файлами ІНТЕРПОЛ):

 • Подання клопотань до ІНТЕРПОЛ про надання інформації щодо заявника
 • Подання клопотань до ІНТЕРПОЛ про виправлення та видалення даних, у тому числі зняття з міжнародного розшуку зі скасуванням повідомлень міжнародного розшуку, зокрема червоної, блакитної та жовтої карток, та діффюжн
 • Подання клопотань до ІНТЕРПОЛ про тимчасове блокування повідомлення міжнародного розшуку та діффюжн
 • Подання клопотань до ІНТЕРПОЛ про перегляд прийнятих рішень Комісією про відмову у виправленні чи видаленні інформації.

Адвокатська компанія Єгора Бойченко має успішні справи щодо зняття з міжнародного розшуку заявників шляхом подання клопотань про видалення даних та перегляд прийнятих Комісією рішень, а також недопущення внесення інформації про заявників до бази ІНТЕРПОЛ шляхом подання превентивних клопотань проти країн Європи (Норвегія, Росія, Україна, Республіка Молдова, Республіка Білорусь), країн Азії (Ісламська Республіка Іран, Королівство Саудівська Аравія, Турція) та Латинської Америки (Перу).